home.html
despre_noi.html
portfolio.html
clienti.html
download.html
contact.html
home | despre noi | servicii | portfolio | clienti | download | contacthome.htmldespre_noi.htmlportfolio.htmlclienti.htmldownload.htmlcontact.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5shapeimage_8_link_6
Obiectul de activitate

Obiectul de activitate este cuprins in grupele următoare conform clasificării CAEN:
        4521 – Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă:
lucrări generale de construcţii pentru ridicarea clădirilor de locuit, industriale, comerciale, publice cu destinaţie cultural-administrativă, instituţii de învăţământ, medico-sanitare, de cult etc.,
lucrări de construcţii de inginerie civilă ca: poduri şi viaducte, tuneluri, construcţii industriale şi alte lucrări de construcţii inginereşti,
lucrări inginereşti cu materiale geosintetice: impermeabilizarea rezervoarelor şi a bazinelor de substanţe reziduale
lucrări de protecţia mediului, execuţia depozitelor ecologice de deşeuri, închideri de mine,
        4524 – Construcţii hidrotehnice,
construcţii de gospodărirea apelor, staţii de captare, tratare şi pompare a apei, rezervoare de apă, decantoare, filtre, cămine de vizitare,
regularizări şi apărări de maluri utilizând materiale geosintetice,
        4523 – Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi construcţii destinate sportului:
construcţii şi reparaţii de şosele, străzi, drumuri, alei pietonale, parcări şi platforme auto,
construcţii, consolidări şi modernizări săli de sport,
        4525 – Alte lucrări de construcţii inginereşti:
lucrări de construcţii pentru transport prin conducte, reţele de distribuţie şi transport al apei potabile şi industriale, reţele de canalizare, instalaţii de reţele termice,
construcţii edilitare
        4533 – Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti:
   lucrări de instalaţii sanitare, electrice şi termice,
lucrări de drenaj,
lucrări de montaj a echipamentelor şi utilajelor tehnologice
        5153 – Comerţ cu ridicata cu material lemnos şi de construcţii:
vânzarea cu ridicata a materialelor de construcţii (piatră, agregate de carieră şi balastieră), beton , prefabricate din beton şi beton armat , prestări servicii de reparaţii utilaje şi mijloace transport .
executarea de contructii civile 
executarea de contructii inductriale
executarea de contructii hidrotehnice
imbunatatiri funciare
- extractia agregatelor de cariera si balastiera